ZNANE HIPOTEZY

Znamy ta­kie hipotezy, jak np., że upadek Rzymu został spo­wodowany powolnym zatruwaniem, co miało zwią­zek z używaniem ołowianych naczyń do przechowy­wania wina. Badania biologiczne dotyczące zależnoś­ci między żywieniem a rozwojem biologicznym bę­dące podstawą nauki o żywieniu i higienie, ustalają ogólne zależności między rozwojem organizmu czy też poszczególnych tkanek i układów a składem che­micznym i stanem środków odżywiania. Na tych podstawach opierają się badania medyczne chorób spowodowanych „nieprawidłowym” żywieniem, przy czym termin „nieprawidłowe” może oznaczać nie­zgodne z naturalnymi wymaganiami rozwoju orga­nizmu lub też niezgodne z aktualnymi poglądami me­dycyny.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !